Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

•Üniversitelerin tekstil mühendisliği bölümünden mezun,

•Boyahane proseslerine hakim,

•Ham ve yarı mamul ( boyalı, baskılı v.b.) kalite kontrol süreçlerine hakim,

•Konfeksiyon ve Final Kalite Kontrol süreçlerine hakim,

•Müşteri test standartlarını yorumlayabilecek derecede ingilizce yetkinliğine hakim,

•MS Office uygulamalarına hakim,

• İnsan ilişkilerinde başarılı, prezentabl, iletişim becerileri gelişmiş, dinamik,

•Analitik düşünce ve analiz yeteneğine sahip, ekip oyuncusu,

•Planlama ve organizasyon kabiliyeti gelişmiş,

•Tercihen SAP modülünü kullanabilen,

•ISO 9001 kalite yönetim süreçlerine hakim

•Tercihen Kalite Güvence Müdürü olarak 5 yıl tecrübesi olan,

•Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,

•Temsil yeteneği güçlü çalışma arkadaşı aramaktayız.

 

 

•Kalite yönetim sistemi için gerekli süreçlerin oluşturulmasını, uygulanmasını ve yürütülmesini sağlamak.

•Üst yönetim tarafından kalite yönetim sistemini yönetmek, izlemek, değerlendirmek ve koordine edilmesini sağlamak

•Hammadde, yarı mamul ve ürün bazında kalite sonuçlarına ilişkin rutin olan veya gerektiğinde yapılan tüm kayıtların tutulmasını sağlamak, bunlarla ilgili istatistiki çalışmalar yapmak.

•Üretim aşamalarında yapılan ürün/proses kontrolleri ile ürün kalitesinin geliştirilmesine ve sıfır hatalı üretimin gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak / yaptırmak.

•Müşteri şartnameleri, TSE Standartlarındaki değişikliklerle ilgili saha uygulamalarını koordine etmek.

•Uygunsuzluk gördüğü birimlerde Düzeltici ve Önleyici faaliyetlerin başlatılmasını sağlamak ve uygunsuzluğun devam etmesi halinde üst yönetimden yardım alarak birimlerdeki sorunu çözmek

•Tüm birimlerle koordineli çalışmalar yaparak bu birimlerin sistem ile ilgili gereklilikleri yerine getirip – getirmediklerini kontrol etmek. Onlardan destek alarak sistemin sürekli iyileştirme yoluna gidilmesi sağlamak.

•Kalite Yönetim Sisteminin performansı ve iyileştirilmesi için herhangi bir ihtiyaç olduğunda üst yönetime rapor vermek.

•Sektördeki gelişmeleri izlemek, bu konuda öneriler geliştirmek ve üst yönetime sunmak.

•Kurumda, hizmetin kalite yönetim sistemi standardına uygun verilmesini sağlamaya yönelik eğitim, dokümantasyon çalışmalarının organize edilmesini ve uygulanmasını sağlamak.

•Hammadde girişinden mamul çıkışına kadar Kalite Yönetim Sistemi’nin operasyon sürecinde öngördüğü kontrolleri yaptırmak, ürün kalitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak.

•Kalite Sistemi içinde yürürlükte olan spesifikasyonlara ve standartlara uygun olarak, hammadde, yardımcı malzeme vb. için girdi kontrolü ve ilgili deneyleri yaptırmak,  ilgili kayıtların tutulmasını sağlamak.

•Kontrol planına göre satın alınan hammaddelerin kontrollerini koordine etmek ve hammadde kontrol sonuçlarını değerlendirmek.

•Hammadde, yarı mamul ve ürün bazında kalite sonuçlarına ilişkin rutin olan veya gerektiğinde yapılan tüm kayıtların tutulmasını sağlamak, bunlarla ilgili istatistiki çalışmalar yapmak.

•Üretim aşamalarında yapılan ürün/proses kontrolleri ile ürün kalitesinin geliştirilmesine ve sıfır hatalı üretimin gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak / yaptırmak.

•Üretim sürecinde ortaya çıkan uygun olmayan ürün miktarını azaltmak için, Üretim Mühendisleri ile ortaklaşa çalışmalar yapmak.

•Müşteri şartnamelerinde yer alan özel testlerle ilgili araştırma yapmak. Gerekli test ekipmanlarını temin etmek, test talimatlarını hazırlamak ve Yönetim Sistemleri ve Ürün Geliştirme Yöneticisinin onayına sunmak.

•Operasyonel günlük saha kontrollerini gerçekleştirerek, sahada gördüğü olumsuzluklar ve iyileştirilmesi gereken durumlar hakkında düzeltici, önleyici faaliyetler başlatmak ve bu çalışmaların takibini yapmak.

•Aylık olarak, proses ve makine yeterlilik analizlerini hazırlamak ve Yönetim Sistemleri ve Ürün Geliştirme Yöneticisine sunmak

 

Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri