Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Silivri Bölgesinde faaliyet gösteren şirketimize  “İnsan Kaynakları Yetkilisi” Arayışımız Bulunmaktadır;

* Üniversitelerin ilgili bölümlerden mezun

* Seçme ve Yerleştirme, Ücretlendirme, Performans Yönetimi, Çalışan İlişkileri, Eğitim&Gelişim,    Kariyer Planlama süreçlerinde deneyimli,

* Temsil, planlama ve organizasyon ve iletişim becerisine sahip,

* Özlük ve personel ( işe alım, eğitim, ücret yönetimi, bordro vb.) yapılandırılması ve uygulanması konusunda tecrübeli,

* MS Office uygulamalarına ve ERP programına hâkim,

* Analitik düşünebilen,

* Dikkatli, disiplinli, sonuç odaklı ve takım çalışmasına yatkın,

* SGK mevzuatı, İş Kanunu uygulamaları ve yasal zorunluluklar hakkında bilgi sahibi,

* İnsan Kaynakları süreçlerine en az 5 yıl deneyimli,
* Silivri, Selimpaşa, Kumburgaz, Celaliye, Büyükçekmece, Beylikdüzü ve çevresinde ikamet eden,
* İş Kanunu, İş Güvenliği, SGK, Çevre ve diğer mevzuat uygulamalarına hakim,
* Askerlik görevini yapmış, Ehliyeti olan,İŞ TANIMI

* Şirket içi yönetmelik, politika, prosedür ve talimatların uygulayabilecek,
* İş kanunu çerçevesinde tüm disiplin süreçlerini uygulayabilecek ve takibini yapabilecek,
* Eğitim planlamasını ve gerçekleştirilmesinin takibini yapabilecek,
* Çalışma Bakanlığı, SGK, İş-Kur ve diğer resmî kurumlarla ilgili yasal süreçlerin takip edebilecek,
* İnsan kaynağı araştırmasını ve ilgili İnternet sayfaların ve ilanların yönetimini yapabilecek,
* Personel işe alım İşlemleri, ilk görüşme - ölçme ve oryantasyon süreçlerini yürütebilecek,
* Personel bordro işlemlerini ücret yönetimi puantaj ve tahakkuk süreçlerini uygulayabilecek,

* Kurumsal değerleri, şirketin misyon ve vizyonunu, etik ilkelerini ve liderlik yetkinliklerini çalışanlara benimsetmek için çalışmalar yapılması,

* İdari İşler süreçlerinin yönetimi ve takibi,

* Aidiyet duygusu yüksek çalışan kadrolarının oluşturulmasına yönelik şirket kültürü ve politikalarının oluşturulmasına öncülük etmek,

* Performans değerlendirme ve ödüllendirme sistemleri, ücretlendirme ve sosyal haklar yönetimi süreçlerinin geliştirilmek,

* Çalışan sadakati, tutundurma, tazeleme, çatışma yönetimi, etik, disiplin, ücret ve yan haklar konularında politikaları belirlemek,

* Operasyonel birimler ve tüm departmanlar arasında eşgüdüm ve güçlü iletişimi sağlamaya ve çalışma verimliliğini artırmaya yönelik stratejiler üretme.

* Çalışan bağlılığı ve mutluluğunu sağlayacak stratejiler geliştirmek.

*4857 sayılı İş Kanunu ve diğer yasal konuları takip etmek,

* KVKK kapsamında yürütülen çalışmalarda görev alarak sürecin devam ettirilmesini sağlamak,

* İlgili SGK Kanunları ve teşvikleri takip edilerek uygulanmasını sağlamak,

* Personelin çalışma saatleri, fazla mesaileri, her türlü izinleri, çeşitli tazminat ve ödenekleri, ücretleri, yolluk ve benzeri özlük işlemleri ile ilgili esas ve usullerin saptanması, geliştirilmesi ve uygulamanın mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlamak.

  

Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri